login

De Groene Wens Boot

x

Donatie en legaat

Een legaat nalaten

Groene Wens Boot in uw testament en/of een bedrag schenken/doneren?

klik hier voor meer informatie...

Donateur worden

Ja, ik word donateur voor  per jaar.

Ik boek zelf het bedrag over naar de rekening van Stichting Groene Wens Boot nummer:

NL77 INGB 0656 9380 21